top of page

3. mars 2016

Skagafjörður var einna fyrstur í þessa vegferð.

Segðu okkur aðeins frá hvernig verkefnið hófst.

Skagafjörður var einna fyrstur í þessa vegferð.

Segðu okkur aðeins frá hvernig verkefnið hófst.

Skólar í Skagafirði hafa vakið mikla og verðskuldaða athygli hérlendis og á leið í allra fremstu röð í notkun á upplýsingatækni í námi og kennslu. Mikil gróska hefur orðið, framboð á öppum og efni aukist og kennarar, nemendur og foreldrar að sjá aukin tækifæri í rafrænu námi.

 

Ingvi Hrannar Ómarsson starfar sem verkefnisstjóri í upplýsingatækni og skólaþróun hjá Sveitarfélaginu Skagafirði  og einn fremsti fyrirlesari landsins um tækni í skólastarfi og breytta náms-og kennsluhætti. Hann settist niður með okkur og ræddi um spjaldtölvuverkefnið, mikilvægi þess, skólaþróun og framtíðina. 

Inngangur

Verkefnastjóra í UT og skólaþróun hjá Sveitarfélaginu Skagafirði.

Viðtal við Ingva Hrannar

Í raun fara hugmyndir af stað í lok árs 2010 þegar iPad spjaldtölvan kemur út. Þá var ég að kenna 1.bekk í Árskóla og sé um leið gríðarleg tækifæri í notkun á þessu í námi barna og kennslu í skólum. Við fáum styrk í mars 2012 til þess að kaupa 25 iPad spjaldtölvur sem keyptar eru haustið eftir þegar ég er að kenna 3.bekk. Við erum lang fyrst að prófa okkur áfram með slíka vinnu á yngri stigum, förum í alls konar skapandi starf með spjaldtölvurnar þann veturinn. T.d. voru allir mínir nemendur með blogg, bjuggu til sínar eigin hljóbækur, unnu í sögugerð, myndvinnslu og stærðfræði svo eitthvað sé nefnt (meira um það á ipadiarskola.tumblr.com)

 

Það var síðan 2014 sem Kaupfélag Skagfirðinga og verslunarmannafélag Skagafjarðar gefa grunnskólunum í Skagafirði 4,5 milljónir til spjaldtölvuvæðingar í grunskólununum. Þann pening höfum við nýtt til þess að spjaldtölvuvæða rúmlega 1/5 af bekkjardeildum í Skagafirði og er von okkar að klára innleiðinguna í alla árganga í grunnskólunum á þessu ári.

Hver vegna iPad?

Hver vegna iPad?

Hver vegna iPad?

Af því að við notum þetta til náms, viljum tæki sem eru einföld í notkun, sterk og endingargóð. Með iPad fylgir einnig mikill stuðningur við og á milli skóla og einfalt að leita í þekkingarbrunn annarra kennara um heim allan. Vissulega eru til tæki sem kosta minna í peningum en þegar horft er á heildarkostnað eins og bilanir, endingu og notkunarmöguleika í námi þá var þetta aldrei spurning. Við erum hinst vegar alltaf að skoða og prófa nýja hluti og er ólíklegt að iPad verði alltaf svarið en eins og staðan er nú er iPad lang besti kosturinn að okkar mati.

 

En ekki má gleyma að samhliða þessari spjaldtölvuinnleiðingu eru kennarar og starfsmenn að breyta kennsluháttum og hluti af því var að allir kennarar ynnu með fartölvur strax og munu vinna með iPad samhliða frekari innleiðingu í skólastarfið.

 

Markmiðið með þessu er að starfsmenn verði fyrirmyndir nemenda í notkun á tækni, að fartækni efli samvinnu, rjúfi einangrun, geri okkar starfsfólki kleift að vinna hvar sem er og auki aðgengi þeirra að upplýsingum og þekkingu. Þessi breyting úr borðtölvum í far-og spjaldtölvur skilar sér í betri undirbúningi, meiri samvinnu, valdeflir starfsfólk í tækninni ásamt meiri fjölbreytileika í verkefnaskilum nemenda.

Af því að við notum þetta til náms, viljum tæki sem eru einföld í notkun, sterk og endingargóð. Með iPad fylgir einnig mikill stuðningur við og á milli skóla og einfalt að leita í þekkingarbrunn annarra kennara um heim allan. Vissulega eru til tæki sem kosta minna í peningum en þegar horft er á heildarkostnað eins og bilanir, endingu og notkunarmöguleika í námi þá var þetta aldrei spurning. Við erum hinst vegar alltaf að skoða og prófa nýja hluti og er ólíklegt að iPad verði alltaf svarið en eins og staðan er nú er iPad lang besti kosturinn að okkar mati.

 

En ekki má gleyma að samhliða þessari spjaldtölvuinnleiðingu eru kennarar og starfsmenn að breyta kennsluháttum og hluti af því var að allir kennarar ynnu með fartölvur strax og munu vinna með iPad samhliða frekari innleiðingu í skólastarfið.

 

Markmiðið með þessu er að starfsmenn verði fyrirmyndir nemenda í notkun á tækni, að fartækni efli samvinnu, rjúfi einangrun, geri okkar starfsfólki kleift að vinna hvar sem er og auki aðgengi þeirra að upplýsingum og þekkingu. Þessi breyting úr borðtölvum í far-og spjaldtölvur skilar sér í betri undirbúningi, meiri samvinnu, valdeflir starfsfólk í tækninni ásamt meiri fjölbreytileika í verkefnaskilum nemenda.

Af því að við notum þetta til náms, viljum tæki sem eru einföld í notkun, sterk og endingargóð. Með iPad fylgir einnig mikill stuðningur við og á milli skóla og einfalt að leita í þekkingarbrunn annarra kennara um heim allan. Vissulega eru til tæki sem kosta minna í peningum en þegar horft er á heildarkostnað eins og bilanir, endingu og notkunarmöguleika í námi þá var þetta aldrei spurning. Við erum hinst vegar alltaf að skoða og prófa nýja hluti og er ólíklegt að iPad verði alltaf svarið en eins og staðan er nú er iPad lang besti kosturinn að okkar mati.

 

En ekki má gleyma að samhliða þessari spjaldtölvuinnleiðingu eru kennarar og starfsmenn að breyta kennsluháttum og hluti af því var að allir kennarar ynnu með fartölvur strax og munu vinna með iPad samhliða frekari innleiðingu í skólastarfið.

 

Markmiðið með þessu er að starfsmenn verði fyrirmyndir nemenda í notkun á tækni, að fartækni efli samvinnu, rjúfi einangrun, geri okkar starfsfólki kleift að vinna hvar sem er og auki aðgengi þeirra að upplýsingum og þekkingu. Þessi breyting úr borðtölvum í far-og spjaldtölvur skilar sér í betri undirbúningi, meiri samvinnu, valdeflir starfsfólk í tækninni ásamt meiri fjölbreytileika í verkefnaskilum nemenda.

Af því að við notum þetta til náms, viljum tæki sem eru einföld í notkun, sterk og endingargóð. Með iPad fylgir einnig mikill stuðningur við og á milli skóla og einfalt að leita í þekkingarbrunn annarra kennara um heim allan. Vissulega eru til tæki sem kosta minna í peningum en þegar horft er á heildarkostnað eins og bilanir, endingu og notkunarmöguleika í námi þá var þetta aldrei spurning. Við erum hinst vegar alltaf að skoða og prófa nýja hluti og er ólíklegt að iPad verði alltaf svarið en eins og staðan er nú er iPad lang besti kosturinn að okkar mati.

 

En ekki má gleyma að samhliða þessari spjaldtölvuinnleiðingu eru kennarar og starfsmenn að breyta kennsluháttum og hluti af því var að allir kennarar ynnu með fartölvur strax og munu vinna með iPad samhliða frekari innleiðingu í skólastarfið.

 

Markmiðið með þessu er að starfsmenn verði fyrirmyndir nemenda í notkun á tækni, að fartækni efli samvinnu, rjúfi einangrun, geri okkar starfsfólki kleift að vinna hvar sem er og auki aðgengi þeirra að upplýsingum og þekkingu. Þessi breyting úr borðtölvum í far-og spjaldtölvur skilar sér í betri undirbúningi, meiri samvinnu, valdeflir starfsfólk í tækninni ásamt meiri fjölbreytileika í verkefnaskilum nemenda.

En þú hefur sagt að verkefnið snúist ekki um spjaldtölvur.

Hvað meinar þú með því?

iPad-ar eru ekki verkefnið sjálft heldur eru þeir verkfæri, rétt eins og blýantur, blað, litir, hamar, málning eða bók. Verkefnið snýst um breytta náms-og kennsluhætti, að efla ábyrgð nemenda á eigin námi, auka námsáhuga nemenda, efla sköpun, samvinnu og samskipti, kenna nemendum að nýta tæknina til náms, auka aðgengi þeirra að upplýsingum og þekkingu og undirbúa þau fyrir áframhaldandi nám og störf. iPad-inn og tækni er bara stór hluti í því sameiginlega verkefni okkar.

 

Innleiðing á tækni er kennslufræðiverkefni en ekki tæknilegt atriði og snýst um að búa til lærdómssamfélag í skólunum á meðal nemenda en ekki síst starfsmanna. Ef tækin eru bara keypt án þess að það fylgi kennslufræðileg hugsun, eins og oft vill verða, þá verður engin raunveruleg breyting á námi nemenda eða kennsluháttum kennnara. Að kaupa tæki er minnsta málið en að aðstoða starfsfólk og nemendur að fóta sig í þessum heimi tækninnar og nýta sér möguleika hennar til þess að auka möguleika barnanna sem við vinnum með er stóra verkefnið.

Hver eru þá markmið verkefnisins?

Hver eru þá markmið verkefnisins?

Að undirbúa börnin fyrir framtíðina þeirra, með aðlögunarhæfni til þess að takast á við nýjar hindranir, skapandi hugsun til þess að búa til ný tækifæri, gagnrýna hugsun í flóknu upplýsingasamfélagi og framúrskarandi samvinnu- og samskiptafærni. Það er einnig að efla þau til þes að taka ábyrgð, gefa þeim vald í stafrænum heimi og vera virkir þátttakendur í góðu samfélagi okkar. Þetta er að sjálfsögðu okkar mikilvægasta verkefni.

 

Tæknin á að spila stórt hlutverk í skólastarfi því það skipar stærri og stærri sess í okkar daglega lífi. Við þurfum að kenna börnum (og fullorðnum) að nýta sér tæknina til gagns og þess vegna er t.d. FabLab, forritun, frumkvöðlastarf, nýsköpun og ýmis námstækni gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið okkar.

 

Rannsóknir hafa sýnt að þau störf sem við teljum sjálfsögð í dag, t.d. afgreiðslustörf, fiskvinnsla eða að keyra flutningabíla verði að miklu leyti horfin eftir 20 ár og vélar komi þar í staðinn. Rannsóknir m.a. frá Oxford segja að um 65% af störfum sem börnin sem eru hjá okkur í skóla nú muni vinna, hafi ekki verið fundin upp. Allt bendir þó til að sú færni sem ég nefndi áðan verði okkur gríðarlega mikilvæg og þá helst skapandi hugsun, samvinna og vald í stafrænum heimi til þess að ná sér í upplýsingar og koma þeim frá sér á viðeigandi hátt.

Að undirbúa börnin fyrir framtíðina þeirra, með aðlögunarhæfni til þess að takast á við nýjar hindranir, skapandi hugsun til þess að búa til ný tækifæri, gagnrýna hugsun í flóknu upplýsingasamfélagi og framúrskarandi samvinnu- og samskiptafærni. Það er einnig að efla þau til þes að taka ábyrgð, gefa þeim vald í stafrænum heimi og vera virkir þátttakendur í góðu samfélagi okkar. Þetta er að sjálfsögðu okkar mikilvægasta verkefni.

 

Tæknin á að spila stórt hlutverk í skólastarfi því það skipar stærri og stærri sess í okkar daglega lífi. Við þurfum að kenna börnum (og fullorðnum) að nýta sér tæknina til gagns og þess vegna er t.d. FabLab, forritun, frumkvöðlastarf, nýsköpun og ýmis námstækni gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið okkar.

 

Rannsóknir hafa sýnt að þau störf sem við teljum sjálfsögð í dag, t.d. afgreiðslustörf, fiskvinnsla eða að keyra flutningabíla verði að miklu leyti horfin eftir 20 ár og vélar komi þar í staðinn. Rannsóknir m.a. frá Oxford segja að um 65% af störfum sem börnin sem eru hjá okkur í skóla nú muni vinna, hafi ekki verið fundin upp. Allt bendir þó til að sú færni sem ég nefndi áðan verði okkur gríðarlega mikilvæg og þá helst skapandi hugsun, samvinna og vald í stafrænum heimi til þess að ná sér í upplýsingar og koma þeim frá sér á viðeigandi hátt.

Eiga krakkarnir iPad-ana sjálfir eða Sveitarfélagið?

Eiga krakkarnir iPad-ana sjálfir eða Sveitarfélagið?

Skólastarfið er samvinnuverkefni og skólinn sér um aðbúnað nemenda að öllu leyti. Skólinn á borðin og stólana, húsnæðið og leiktækin svo eitthvað sé nefnt. Í þessu verkefni höfum við hins vegar farið nýja leið þar sem við bjóðum foreldrum upp á 3 leiðir. Leið 1 er að fá námstæki (iPad) að láni frá skólanum sem geymdur er í skólanum nema þegar að heimavinna krefst notkunar á iPad. Leið 2 er að nemendur sem eiga iPad nú þegar komi með hann í skólann og nýti til náms og komið hefur í ljós að töluverður fjöldi á iPad nú þegar. Lang vinsælasta leiðin er hins vegar leið 3 þar sem foreldrum býðst að kaupa iPad á magnafslætti, skólaverði sem og niðurgreiðslu og eru þar með að fá iPad með hulstri um 40-50.000 krónum ódýrara en almenningur. 

 

Skólinn lætur síðan alla nemendur sína fá þau forrit (öpp) sem þau þurfa til náms. Spjaldtölvurnar eru á ábyrgð nemenda/foreldra bæði innan og utan skóla en skólinn útvegar nemendum gott og öruggt hulstur til þess að takmarka líkur á skemmdum. Skagfirðingabúð hafa séð um afgreiðslu á öllum þessum tækjum og VISA boðið raðgreiðslur á 12, 24 eða 36 mánuðum sem gerir þetta ennþá viðráðanlegra.

Skólastarfið er samvinnuverkefni og skólinn sér um aðbúnað nemenda að öllu leyti. Skólinn á borðin og stólana, húsnæðið og leiktækin svo eitthvað sé nefnt. Í þessu verkefni höfum við hins vegar farið nýja leið þar sem við bjóðum foreldrum upp á 3 leiðir. Leið 1 er að fá námstæki (iPad) að láni frá skólanum sem geymdur er í skólanum nema þegar að heimavinna krefst notkunar á iPad. Leið 2 er að nemendur sem eiga iPad nú þegar komi með hann í skólann og nýti til náms og komið hefur í ljós að töluverður fjöldi á iPad nú þegar. Lang vinsælasta leiðin er hins vegar leið 3 þar sem foreldrum býðst að kaupa iPad á magnafslætti, skólaverði sem og niðurgreiðslu og eru þar með að fá iPad með hulstri um 40-50.000 krónum ódýrara en almenningur. 

 

Skólinn lætur síðan alla nemendur sína fá þau forrit (öpp) sem þau þurfa til náms. Spjaldtölvurnar eru á ábyrgð nemenda/foreldra bæði innan og utan skóla en skólinn útvegar nemendum gott og öruggt hulstur til þess að takmarka líkur á skemmdum. Skagfirðingabúð hafa séð um afgreiðslu á öllum þessum tækjum og VISA boðið raðgreiðslur á 12, 24 eða 36 mánuðum sem gerir þetta ennþá viðráðanlegra.

1.Fá iPad að láni

2.Koma með sinn eigin iPad

3.Fá að eignast iPad

Hvernig hafa viðtökur verið?

Viðtökurnar hafa verið framar vonum. Um 90% hafa annað hvort keypt iPad eða komið með sitt eigið tæki. Ég fæ vikulega skilaboð frá foreldrum sem spyrja: „Hvenær kemur þetta verkefni í árganginn hjá mínu barni… Við getum ekki beðið”. Þetta teljum við frábært því við teljum best að nemendur eigi tækin sín sjálfir, sníði að sér og beri ábyrgð á þeim ef það er nokkur möguleiki.

 

Einnig höfum við gert kannanir hjá foreldrum þeirra barna sem hafa verið lengst í verkefninu. Þar var fólk einróma um breytt og bætt viðhorf barnsins til náms, meiri áhuga, meiri jákvæðni, að heimanám sé einfaldara því nemendur hafa aðgang að kennslumyndböndum og aukið skipulag almennt.

Hvernig hafa viðtökur verið?

Hvernig hefur nám og kennsla breyst og hvernig mun hún þróast?

Hvernig hefur nám og kennsla breyst og hvernig mun hún þróast?

Við gerðum einnig könnun á meðal þeirra nemenda sem hafa verið með tækin hvað lengst og sögðu allir að breyttir náms-og kennsluhættir hafi aukið áhuga þeirra á námi, verkefnaskil væru fjölbreyttari og einstaklingsmiðaðri. Hér er t.d. svar frá einum nemenda en þau voru öll á þessa leið: „Mér finnst vera komin meiri áhugi i bekkinn með iPadinum og við lærum held ég meira og svo er bara miklu þægilegra að læra.”

 

Starfsmenn skólanna hafa tekið rosalega vel í þetta og spenntir að fá tæki-færi til þess að þróa sína kennsluhætti og þróa sig áfram í starfi. Innleiðing á svona miklum breytingum tekur tíma en með svona flottu fólki eins og skólarnir í Skagafirði hafa innan sinnan raða hef ég ekki áhyggjur.

 

Auk þess erum við að fara af stað í alls konar verkefni næsta haust þar sem m.a. forritun verður hluti af skólanámskrá og kennt eins og önnur fög.

Næstu skref

Þar sem innleiðingin er búin og allir nemendur í 5.-10.bekk í grunnskólum í Skagafirði eru komin með sinn eigin iPad til nota í námi er vinnan nú að innleiða breytta kennsluhætti í takt við framtíðina inn í nám allra nemenda og starfsmanna. 

Það er ljóst að fjölgun þekkingarstarfa og nýsköpun er lykillinn að því að svæðið nái vopnum sínum aftur ef svo má segja. Þar er menntun unga fólksins okkar lykilþáttur og að undirbúa þau fyrir framtíðina þeirra en ekki fortíðina okkar. Í slíkum undirbúningi er skapandi skólastarf (m.a. leiklist, tónlist, myndlist, dans, smíðar, saumar og heimilisfræði), áhersla á samskipti og samvinnu og vald í stafrænum heimi lykilatriði. Þetta er gríðarlega stórt samfélagsverkefni og gaman að sjá að Skagafjörður er á leið með skólana sína í fremstu röð á þessu sviði.

bottom of page